-World Whisky Day
Denna dag uppmanas man att genomföra någon aktivitet där whiskyn hedras och står i centrum. 

-Världsdagen för kulturell mångfald för dialog och utveckling
Den 21 maj firas Världsdagen för kulturell mångfald för dialog och utveckling. Dagen utlystes första gången av FN år 2001. Syftet är att öka förståelsen för vikten av kulturell mångfald.