-Surdegsdagen
Surdegstrenden har gett svenskarna ett större utbud av bröd. Lördagen den 11 april är det Surdegsdagen. Trenden med surdeg har bidragit till ett större brödsortiment och ökat intresse för bröd. Idag finns ett hundratals små surdegsbagerier i Sverige. Surdegsbröd är nyttigt och en del av en hälsosam kost. Surdegsdagen firas andra lördagen i april varje å

-Internationella brädspelsdagen

-Internationella parkinsondagen
Närmare 20 000 personer i Sverige lever med Parkinsons sjukdom som är svår att diagnostisera i tidigt skede. En forskargrupp på Akademiska har med stöd av Parkinsonfonden inlett en studie där man kombinerar PET med en ny spårsubstans för att upptäcka förändringar av dopamin i hjärnan. Detta uppmärksammas på internationella Parkinsondagen den 11 april.