-Statisternas dag
Statistföreningen som bildades 29 december 2004 har beslutat att införa Statisternas dag 29 december.
Statisternas dag kommer att ge lite PR de kommande åren. Svenska folket kommer på den dagen påminnas om att vi är en stor del i filmen och utan statister ingen film.