-Nationella Entreprenörsdagen
Sveriges entreprenörer är en av landets viktigaste naturresurser. Därför vill vi hylla entreprenörerna med en egen nationaldag. För utan entreprenörerna stannar Sverige. All Sveriges och världens tillväxt och välstånd kommer i grunden från värde som skapas i företag. Företagen tävlar om att vara innovativa och lösa problem som förbättrar kundernas livsvillkor. Entreprenörer som lyckats spelar en stor roll som investerare i nya företag och även som samhällsbyggare. Företagen är urkällan till jobb och välfärd.