-Nationella dagen för Strävhårig Foxterrier


Historik
Ursprungligen kallade man alla hundar av terriertyp som användes till rävjakt för foxterrier (fox = räv). Strävhårig foxterrier är den äldsta av de två foxterrierraserna. Rasens uppgift var rävsprängare, det vill säga att få ut räv som under jakten gått i gryt. I början fäste man inget eller ringa avseende vid utseendet om den kunde fungera i jaktsammanhang. Den skulle emellertid vara tillräckligt mycket vit för att lätt skilja sig från räven. De två varianterna blandades inbördes till år 1876, då engelska kennelklubben började föra separata register.

 

Egenskaper / Mentalitet
Rasen är pigg, alert, smart och påhittig. Den bör fostras vänligt men bestämt och konsekvent, eftersom den annars gärna tar överhand. Man bör som ägare till en strävhårig foxterrier förvänta sig en hund, som noterar det mesta man gör, och trivas med det.

Med en strävhårig foxterrier vid sin sida kan man alltid förvänta sig ett gott skratt. Svenska Strävhåriga Foxterrierklubben bildades 1979.