-Myggholkens dag
En myggholk är ett slags skämtartikel som oftast används som prydnad och är populär som present. Myggholken är tänkt som "bostad" eller tillfälligt skydd åt myggor. Myggholken är utformad som en fågelholk fast mycket mindre, ca 1,5 centimeter på höjden. Holken är i bland placerad på en pinne så att man kan sticka ner den i marken, eller i en blomkruka. En del varianter är till för att monteras på väggen. Holkens praktiska betydelse för myggorna kan diskuteras då myggor inte bygger bo.

Ingemar Lindvert från Frösön har sedan 80-talet och till dags dato tillverkat ca 60 000 myggholkar. Idén att tillverka myggholkar fick han efter att han startat tillverkning av myggkubben, en anordning avsedd att döda myggor med. Även det är en skämtartikel, då den i praktiken inte går att använda så som det var tänkt. Som motvikt började han tillverka myggholkar så att myggorna skulle ha någonstans att ta skydd från illasinnade personer med myggkubb.


Myggholken är även en gård 3 mil nordväst om Jokkmokk. Gårdsfolket har en kaffeautomat invid vägen, samt ett bokcafé/antikvariat inne i Jokkmokk, vars namn är Myggholkens Väntrum. Det är Myggholkens gårdsfolk som instiftat Myggholkens dag.

-Kalevaladagen
Kalevala är ett finskt och karelskt nationalepos. Det är en hjältedikt i 50 sånger, skrivet på versformen kalevalameter eller finsk runometer, som kännetecknas av allitterationer och särskild rytm. Texterna är upptecknade muntliga berättelser i versform, som på 1800-talet sammanställdes till en helhet av Elias Lönnrot. Lönnrot skrev några egna verser, men de utgör endast tre procent av hela eposet.

-Internationella musarmsdagen
På engelska heter det RSI – Repetative Strain Injury, och är ett samlingsnamn för arbetsrelaterade stressfrakturer i nacke, rygg, bröst, axlar, armar och händer.
Belastningsskador på grund av arbete framför dator är väldigt vanligt. Det är ett resultat av ett stillasittande arbete och en dålig arbetsställning. Enligt en undersökning av Userneeds lider 4 av 10 svenskar av så kallad musarm.