-Johannes döparens dag
Den helige Johannes Döparens dag är en av kyrkoårets äldsta helgdagar, då minnet av Johannes Döparens födelse firats den 24 juni, sex månader före jul. I Sverige har denna helgdag sedan 1953 flyttats till närmaste lördag.
 
Målning av Guido Reni.

Var en judisk asketisk domsprofet som verkade i slutet av 20-talet e.Kr. Han var son till Sakarias och Elisabet. Han fängslades och avrättades av Herodes Antipas, troligen år 30. I Nya Testamentets evangelier ses Johannes Döparen som en förelöpare till Jesus. Han ihågkommes som profet inom flera religioner, bland annat judendomen, kristendomen, islam och mandeism. Han spelar också en särskilt stor roll inom mandeismen. Johannes Döparen vördas som helgon inom romersk-katolska kyrkan.