-Internationella sjuksköterskedagen
Vårdförbundets lokala avdelningar uppmärksammar den internationella yrkesdagen för sjuksköterskor med olika träffar runtom i landet. Vi uppmuntrar också till diskussioner om framtidens sjuksköterska och vårdens organisation.

-Massagens dag
http://www.kroppsterapeuterna.se/kalender/massagens-dag-2016/ 

-ME/CFS-dagen
ME/CFS är en neurologisk sjukdom (i Sverige ibland även kallad Kroniskt trötthetssyndrom), och biomedicinsk forskning kring sjukdomen har bland annat funnit avvikelser i nervsystem, immunförsvar och hormonsystem. Sjukdomen är kronisk, men pågående forskning ger hopp om bättre och effektivare behandlingar i framtiden.

-Internationella fibromyalgidagen
Florence Nightingale hade under sitt liv svår värk som påminde om fibromyalgi. I USA har man utsett hennes födelsedag, 12 maj, till Internationella Fibromyalgidagen.

Det hela började den 12 maj 1998, då den amerikanska organisationen Fibromyalgia Network initierade en nationell kampanj i USA för att öka allmänhetens kunskap om och förståelse av fibromyalgi och kroniskt trötthetssyndrom. Sedan dess uppmärksammas denna dag varje år genom olika aktiviteter världen över.