-Internationella dagen mot missbruk av och olaglig handel med narkotika
För femton år sedan, som en reaktion på det allvarliga drogproblemet i världen, samlades FN:s medlemsländer till en extra session i generalförsamlingen. Där enades de om att lägga upp en kraftfull plan för att minska på både utbudet och efterfrågan på narkotika.

 

-Internationell solidaritetsdag för tortyroffer
Att utsätta människor för tortyr är en fullständig skymf av de mänskliga rättigheterna och tyder på en fruktansvärd avvikelse i det mänskliga samvetet. Artikel fem i den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna, basen för all internationell människorättslagstiftning, förbjuder tortyr under alla omständigheter: ”Ingen må utsättas för tortyr eller grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning,” lyder artikeln.