-Internationella brottsofferdagen
En god idé sprider sig! Martin Luther Kings ord ”Tragedin i världen är inte de onda människornas brutalitet, utan de goda människornas tystnad”, väckte tanken om en internationell brottsofferdag hos Björn Lagerbäck, dåvarande ordförande för Brottsofferjourernas Riksförbund.
Syftet med dagen är att belysa brottsoffrens situation och att sprida kunskap om de ideella organisationer som arbetar med och bland brottsoffer.

-Alla scouters dag