-Internationella SLE-dagen
Den 10 maj är det internationella SLE-dagen, med föreläsning och manifestation. Föreläsningen webbsänds.

Reumatikerförbundet kommer att ha en föreläsning om SLE med professor Ronald van Vollenhofen på Nordic Sea hotel vid Centralen i Stockholm. Den börjar klockan 18.00 och kommer att direktsändas på Reumatikerförbundets webb. Föreläsningen beräknas sluta straxt efter klockan 19.00. Föreläsningen sker i samarbete med GlaxoSmithKline AB.

-Internationella strokedagen
http://www.strokeforbundet.se/show.asp?si=528&go=Strokedagen 

-Fritidshemmens dag

-Skolidrottsföreningens dag