-IT-chefens dag

-Internationella Celiakidagen
http://www.celiaki.se/ 

-Fascinerande växters dag
Fascinerande växters dag infaller den 18:e maj och är ett återkommande internationellt arrangemang som först lanserades 2012 av forskare inom ämnesområdet växtbiologi. I år kommer fascinerande växters dag firas i 54 länder och här i Sverige sker samordnade aktiviteter i Lund, Stockholm, Uppsala och Umeå på dagen eller i anslutning till den 18:e maj. Mer än 500 vetenskapliga institutioner, universitet, botaniska trädgårdar, tillsammans med jordbrukare och företag över stora delar av världen kommer att öppna sina dörrar och visa på växternas fascinerande värld för intresserade av alla åldrar; från småbarn till mor-och farföräldrar. Syftet är att sätta växternas fascinerande värld i rampljuset och påminna om att växterna och vetenskapen om växternas biologi är av avgörande betydelse för vår möjlighet att utveckla ett samhälle som är både ekonomiskt-, socialt- och miljömässigt hållbart.