-FN:s dag för offentliga tjänster 
PSI, Genève, 18 juni 2015 – Sju år efter finanskrisen 2008 är det uppenbart att åtstramningspolitiken inte fungerar. Nedskärningar av de offentliga utgifterna har tvärtom har endast lett till me rarbetslöshet, fattigdom och ojämlikhet. Samtidigt ökar bankers, finansiärers och företags vinster rejält och välbehövliga resurser för att finansiera offentliga tjänster döljs i skatteparadis och system för skatteflykt.

I samband med den internationella dagen för offentliga tjänster den 23 juni säger Public Services Internationals (PSI) generalsekreterare Rosa Pavanelli:

– Vi måste alla betala skatt, så varför gör de multinationella företagen inte det? PSI, den internationella fackföreningsrörelsen och våra samarbetspartner i det civila samhället är fast beslutna att sätta stopp för de internationella systemen för skattesmitning som rånar länder i hela världen på miljarder i skatteintäkter. Detta är resurser som skulle kunna finansiera offentliga tjänster av god kvalitet för alla, bland annat hälsovård, utbildning, vatten och sanitär utrustning, som är avgörande för den sociala utvecklingen.