-Den stressfria dagen
Stress är en av Sveriges nya folksjukdomar och sjukskrivningarna ökar hela tiden vilket innebär stora kostnader för samhället och individen, inte bara ekonomiska.
På den stressfria dagen uppmanas alla att ta sig minst fem minuter i stillhet någon gång under dagen för att känna på de positiva effekterna av att ta en paus ibland.

-Internationella burgardagen

-Internationella krama en musiker-dagen
Yrkesarbetande och/eller hobbymusiker? Leta upp en musiker och krama till!