-Arbetsmiljödagen
Den internationella arbetsmiljödagen är en årlig internationell kampanj för att främja en säker, hälsosam och anständigt arbete. Den 28 april är för övrigt också dagen som den fackliga rörelsen har vigt åt att hedra alla som har dött i arbetet.

-Världsdagen för säkerhet och hälsa på arbetsplatsen

-Möteskulturdagen
Syftet med dagen är att fokusera på möteskulturen samt att sprida kunskap om möten och värdet med en bra möteskultur.